BaF Việt Nam thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt phát hành trái phiếu năm 2022

10:46 14/02/2023

Còn thừa tiền từ đợt chào bán trái phiếu, BAF muốn dùng để mua thức ăn chăn nuôi cho hệ thống trại heo.

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã: BAF) vừa công bố nghị quyết HĐQT về điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1 năm 2022.

Empty

Cụ thể, ngày 23/08/2022, BAF đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022. Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán là 300 tỷ đồng. Tổng số tiền đã sử dụng theo phương án sử dụng vốn ban đầu là 270,7 tỷ đồng.

Số tiền còn lại chưa sử dụng là 29,3 tỷ đồng. HĐQT BAF dự định sử dụng toàn bộ số tiền này để mua sắm thức ăn chăn nuôi phục vụ cho hệ thống trại heo của công ty, thời gian dự kiến trong quý I/2023. Bên đối tác là CTCP Thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh - công ty con do BAF sở hữu 99% vốn điều lệ.

BAF cho biết do đến ngày 23/8/2022, Công ty mới hoàn thành đợt chào bán nên một số khoản mục thanh toán theo kế hoạch sử dụng vốn ban đầu đã quá thời gian thực hiện. Do đó, Công ty đã linh động sử dụng nguồn vốn khác để thanh toán nhằm đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục.

Ngoài ra, việc thu xếp các nguồn vốn khác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ở thời điểm hiện tại là khá khó khăn do mặt bằng lãi suất hiện đang ở mức cao. Do đó, việc linh động trong quá trình điều chuyển dòng tiền hoạt động kinh doanh và sử dụng phù hợp, kịp thời các nguồn vốn sẵn có là điều cần thiết giúp quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra xuyên suốt và hiệu quả.

Empty

Đây là lô trái phiếu mệnh giá 300 tỷ đồng có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm và định kỳ trả lãi 6 tháng một lần. Ngày kết thúc đợt chào bán là 23/8/2022.

Xét về cơ cấu nhà đầu tư tham gia đợt chào bán 3 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) bao gồm 1 nhà đầu tư cá nhân mua 3.045 trái phiếu chiếm 0,102% tổng lượng trái phiếu phát hành; 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.218.272 trái phiếu, chiếm 40,609% tổng lượng trái phiếu phát hành; và 4 tổ chức nước ngoài mua 1.778.683 trái phiếu, chiếm 59,289% tổng lượng trái phiếu phát hành. Như vậy, có tổng 9 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành trái phiếu này.

Được biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 4/2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu tăng gấp đôi lên 2.159 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 62,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 0,35 tỷ đồng về 4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 0,18 tỷ đồng về 25,42 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20,75 tỷ đồng lên 47,14 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 32,3 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,46 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng (cùng kỳ 0,54 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng đột biến, chi phí quản lý cũng tăng "ăn mòn" lợi nhuận thu về. Công ty theo đó lỗ thuần gần 6 tỷ từ hoạt động kinh doanh.

Ngược lại, nhờ phát sinh khoản lợi nhuận khác cao với 18 tỷ đồng, BAF “thoát lỗ” với hơn 6,7 tỷ LNST trong quý 4 - giảm đến 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là khoản lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định với giá trị thu về hơn 42 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 7.047,3 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 292,97 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 292,97 tỷ đồng, Công không hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạt 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 203,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 207,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 768,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 792,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của BaF Việt Nam giảm 10,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 548,9 tỷ đồng về 4.908,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.682,6 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.096,2 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 875,3 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 496,8 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

CTCP thức ăn chăn nuôi BAF Tây Ninh có địa chỉ tại tỉnh Tây Ninh, vốn điều lệ 150 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là bà Bùi Hương Giang (bà Bùi Hương Giang cũng đang là Giám đốc của BaF Việt Nam) và BaF Việt Nam đang sở hữu 99% vốn điều lệ tại Công ty này.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới