Bình Định kêu gọi nhà đầu tư khu đô thị, du lịch hơn 5.200 tỷ đồng

15:03 16/12/2022

Quy mô đầu tư dự án là xây dựng nhà ở, thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội, cơ sở giáo dục, hạ tầng giao thông... với diện tích 89,2 ha.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa ra thông báo kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Quy mô đầu tư dự án là xây dựng nhà ở, thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội, cơ sở giáo dục, hạ tầng giao thông... với diện tích 89,2 ha.

Dự án gồm 2 tiểu khu: Tiểu khu đô thị có diện tích 48,5 ha. Trong đó, đất xây dựng nhà ở 21,5 ha, đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội gần 0,7 ha, xây dựng cơ sở giáo dục 1,45 ha, đất cây xanh gần 4,2 ha; đất giao thông – hạ tầng kỹ thuật 20,7 ha m2. Quy mô dân số khoảng 7.700 người.

Tiểu khu dịch vụ du lịch có diện tích 40,69 ha. Trong đó, đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội khoảng 0,2 ha, đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ 0,9 ha, đất xây dựng công trình dịch vụ du lịch có lưu trú gần 16,4 ha, đất cây xanh 8,6 ha, đất giao thông – hạ tầng kỹ thuật 11,96 ha, bãi cát 2,6 ha. Quy mô du khách lưu trú tiểu khu du lịch khoảng 12.600 người.

binh_dinh_-_1_copy

 

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.229 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án 4.895 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất); chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng sơ bộ 334 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất). Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 6 năm kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận làm Chủ đầu tư dự án.

Tiêu chuẩn đánh giá năng lưc, kinh nghiệm nhà đầu tư yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là 20% tổng vốn đầu tư dự án, tương đương 1.046 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định dựa trên cơ sở số liệu tài chính của nhà đầu tư trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến hết quý III/2022.

Trường hợp nhà đầu tư mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu được xác định vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu 28 ngày hoặc báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu 28 ngày theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán.

Trường hợp đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc ty mẹ góp vốn chủ sở hữu thì tậi diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính của dự án.

Trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu cuả nhà đàu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực hiện cho tất các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới