Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) dự chi 54 tỷ đồng trả cổ tức đợt 3/2022

14:40 13/02/2023

Dự kiến, mỗi cổ đông sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 24/03/2023.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (mã CK: ICN) vừa thông báo ngày 02/03 tới là ngày chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 3/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/03.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 3/2022 là 45%, điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng.

Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần dự chi 54 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức đợt lần này. Dự kiến, mỗi cổ đông sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 24/03/2023.

Trước đó, ICN đã có 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ là 105% tương đương mỗi cổ phiếu nhận 10.500 đồng. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, ICN dự kiến trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 45%, tương đương năm 2021. Tuy nhiên đến ngày 04/11/2022, lãnh đạo của ICN nhất trí thông qua điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức từ 45% lên 250%.

Cùng với đó, công ty cũng điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2022 lên 635 tỷ đồng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lên gần 332,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 87% và gấp gần 6 lần kế hoạch cũ.

Tại buổi tổng kết năm 2022, lãnh đạo ICN cho biết công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng về hiệu quả sản xuất kinh doanh đề ra.

Doanh thu năm 2022 ước đạt 640 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 422 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch năm 2022.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới