Ngân hàng Eximbank (EIB) sắp phát hành hơn 245 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, tỷ lệ 20%

12:24 09/02/2023

Với mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị, tổng giá trị ước tính cho lần phát hành cổ phiếu này của EIB là gần 2.459 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, ngày 20/02/2023 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức. Với tỷ lệ 20%, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới. 

Eximbank dự kiến phát hành 245,88 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị. Tổng giá trị ước tính cho lần phát hành cổ phiếu này của EIB là gần 2.459 tỷ đồng.

Nếu việc phát hành cổ phiếu hoàn tất, mức vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng từ 12.355 tỷ đồng lên 14.814 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. 

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được EIB sử dụng vào hoạt động kinh doanh của nhà băng trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hoạt động cho cổ đông. Số vốn này dự kiến đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng hoạt động kinh doanh...

Đã nhiều năm nay, cổ đông của Eximbank không được nhận cổ tức. Lần cuối cùng Eximbank trả cổ tức cho nhà đầu tư được ghi nhận là vào năm 2014, mức chi trả bằng tiền mặt là 4% cho năm 2013.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank đạt 3.812 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ. 

Eximbank đã giảm chi phí dự phòng tới 90% so với cùng kỳ, chỉ ở mức 103 tỷ đồng, do những năm trước ngân hàng đã trích lập cao, và chất lượng tài sản có xu hướng chuyển biến tốt hơn.Kết quả, ngân hàng thu được hơn 3.709 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 3 lần năm trước.

So với kế hoạch 2.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đề ra cho cả năm 2022, Eximbank đã vượt kế hoạch đến 48%.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản Eximbank đạt 185.045 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm 2021. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 14% lên 129.196 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 8,2% lên 148.614 tỷ đồng.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới