VPBank (VPB) chính thức trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống

14:49 22/12/2022

Vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động của VPBank mới nhất được thay đổi thành hơn 67.434 tỷ đồng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mới đây đã có Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK: VPB).

Vốn điều lệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động của VPBank mới nhất được thay đổi thành hơn 67.434 tỷ đồng.

Với mức vốn điều lệ này, VPBank đã chính thức trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Trước đó, NHNN đã chấp thuận cho VPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.377 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cụ thể, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu.

Sau khi được NHNN chấp thuận, VPBank đã chốt danh sách cổ đông vào là ngày 29/9/2022 để phát hành thêm hơn 2,2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (sở hữu 2 cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Về kết quả kinh doanh, VPBank đạt lãi trước thuế 9 tháng đầu năm 2022 đạt gần 19.837 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ngân hàng thu về gần 31.000 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 19% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác gấp 4,4 lần cùng kỳ, đạt hơn 9.000 tỷ đồng, nhờ tăng thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác (+58%, 2,084 tỷ đồng), thu nhập khác (gấp 26 lần, 5,885 tỷ đồng), phát sinh thêm 342 tỷ đồng thu từ hoạt động bán nợ.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 278 tỷ đồng, do thu từ công cụ tài chính phái sinh giảm 92% (còn 375 tỷ đồng); hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng bị lỗ hơn 217 tỷ đồng. Trong khi lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm đến 78%, còn hơn 531 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản VPBank tăng 9% so với đầu năm, lên gần 596.000 tỷ đồng trong đó tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 58%, tiền gửi tại các TCTD khác giảm 20%, cho vay khách hàng tăng 13%.

Tính đến 30/09/2022, tổng nợ xấu hợp nhất của VPBank tăng 24% so với đầu năm trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn 5.679 tỷ đồng, gấp 2,8 lần.

Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 4,57% đầu năm lên 5,02%.

Tags:
Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới