Tập đoàn Sao Mai (ASM) sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%

13:14 24/07/2021

Doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 77 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM) vừa thông qua phương án phát hành hơn 77,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và 2020 cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ phân phối 30%. Đồng thời, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.588 tỷ đồng lên 3.365 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên BCTC tại thời điểm 31/12/2020 đã kiểm toán.

Tại đợt phát hành tới, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Toàn bộ cổ phiếu mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và thời điểm thông báo chốt danh sách cổ đông.

Báo cáo kết quả kinh doanh, năm 2020 Sao Mai đạt 12.525 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 30,5% so với năm 2019, xuống còn 572 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 475 tỷ đồng. Năm 2019 Tập đoàn Sao Mai lãi sau thuế đến 823 tỷ đồng.

Vui lòng xem tiếp sau quảng cáo...
Tin cùng chuyên mục
Tin mới